Flyer PV

Schermafbeelding 2014-09-04 om 16.14.40

Bij een klassieke installatie staan alle panelen in serie geschakeld en meestal op één omvormer.

Zoals met dominoblokjes : valt er één, dan vallen ze mogelijk allemaal. Bij zonnepanelen is dit hetzelfde. Is er één zonnepaneel stuk dan daalt het rendement van de installatie soms met 60%.

Onze oplossing ?

Ieder paneel krijgt zijn eigen ONDULEUR (Mijnzonnepanelen.eu omvormertje) en deze zijn parallel geschakeld zodat bij uitval of minder productie van één van de zonnepanelen er slechts een klein percentage aan rendement wordt ingeleverd.

Schermafbeelding 2014-09-04 om 16.16.27

SOFTWARE

Onze software biedt de klant de mogelijkheid om via de online software, elke omvormer van het systeem te observeren.Zo wordt u als klant in real time op de hoogte gehouden van de prestaties van uw installatie.

software

Voordelen van het Mijnzonnepanelen.eu systeem ?

1. Hoger rendement

 • Elk paneel heeft zijn eigen MPPT (maximum power point tracking) met zijn eigen ‘powerbox’ (elk paneel wordt verbonden met 1 powerbox).
 • De MPP tracking per paneel is vele malen sneller dan de MPP tracking op een string met een klassieke omvormer, dus hoger rendement (minder dynamische verliezen).
 • Geen invloed van het zwakste paneel op de string, de MPP tracking gebeurt immers per paneel en uit solaredge-power-optimizerieder paneel wordt dus het maximum vermogen gehaald in functie van de instraling (bij een klassieke omvormer wordt naar het gemiddelde MPPT van de sring gezocht door de omvormer, bij de Mijnzonnepanelen.eu installatie worden de MPPT van de individuele panelen opgeteld : de som van de maxima is steeds groter dan het gemiddelde van de maxima).
 • U geniet maximaal van de positieve toleranties van uw panelen, 1 paneel in de string met negatieve tolerantie heeft geen negatieve invloed meer op het stringvermogen zoals bij een klassieke omvormer.
 • Perfecte beheersing van schaduwvorming (vijand nr 1), enkel het paneel dat schaduw ontvangt zal minder vermogen geven maar al de andere panelen werken op volle capaciteit (dit is niet het geval met een klassieke omvormer). U kan dus uw volledige dakoppervlak benutten omdat u weet dat uw panelen die op een bepaald moment van de dag schaduw krijgen, geen nadelige invloed hebben op de andere niet beschaduwde panelen.
 • Mogelijkheid voor verschillende hellingen en oriëntaties op dezelfde string (normaal gezien heeft u hiervoor verschillende omvormers nodig of omvormers met meerdere MPP trackers).
 • Mogelijkheid om panelen met verschillende vermogens te combineren zonder rendementsdaling op de string, zeer interessant als na verloop van tijd panelen moeten vervangen worden maar het identieke paneel als deze geplaatst bij de start van de installatie niet meer beschikbaar is.
 • Mogelijkheid om strings met een verschillend aantal panelen te combineren !! U kan dus bijvoorbeeld een string powerboxen van 10 panelen parallel schakelen met een string van 12 powerboxen.

2. Betrouwbaarheid van het Mijnzonnepanelen.eu systeem.

 • Temperatuurwisseling en variatie in zoninstraling hebben geen invloed op de spanning van de omvormer. De omvormer werkt steeds op een constante spanning (ongeveer 350v), dit wordt gerealiseerd via de powerboxen die de spanning over ieder paneel continu doen wisselen zodat de totale spanning op de omvomer ongeveer 350v bedraagt.
 • Zeer betrouwbare omvormer want geen centrale MPPT en steeds onder constante spanning solaredge omvormer(powerboxen doen MPPT en behouden de stringspanning constant), de omvormer doet dus enkel de DC/AC omzetting.
 • Wegens constante stringspanning, steeds zeer hoog rendement >97 % (bij klassieke omvormers verandert de stringspanning continu waardoor de omvormer continu aan zijn maximaal rendement werkt).
 • Standaardgarantie: 20 jaar op de omvormer en 25 jaar op de ‘powerbox’
 • De powerbox zoekt het maximum vermogenspunt MPPT per paneel veel sneller als een omvormer met centrale MPPT waardoor hoger rendement.

3. Veiligheid

 • Tijdens de installatie of bij een noodsituatie (brand) zetten de powerboxen zich op een veiligheidsspanning van 1 volt. Als u dus 20 powerboxen in serie heeft, is de maximum spanning 20 V!!

4. Monitoring (inbegrepen in het systeem)

 • Elke powerbox, dus elk paneel is uitgerust met een monitoring systeem.
 • Snelle identificatie van het paneel dat een vermogensdaling vertoont.
 • Gedetailleerde informatie over het vermogen van IEDER PANEEL, iedere string en de totale monitoring solaredgeinstallatie.
 • U kan bij de opstart van de installatie checken of de installatie, en dus alle panelen, voor 100 % werken (niet alle installaties die draaien in de praktijk draaien voor 100 %, maar meestal weet men dit niet).
 • Geen prijssuplement voor monitoring (gratis inbegrepen).
 • Geen extra kabels te trekken, monitoring via de bestaande stroomkabels.
 • U kan onmiddellijk zien of een paneel een gebrek vertoont gezien u een controle heeft over het vermogen van IEDER PANEEL, en bovendien weet u waar dit paneel zich bevindt in uw opstelling !!!

5. Antidiefstal (in optie)

 • Elke module dat gestolen wordt kan gemeld worden door het controlesysteem (via sms of e-mail)
 • Elke gestolen module zal onbruikbaar zijn met andere omvormers, zelf Mijnzonnepanelen.eu omvormers.

6. Financieel rendement

 • Dankzij het Mijnzonnepanelen.eu-systeem kan uw fotovoltaïsche installatie 5 tot 25% MEER electriciteit produceren in vergelijking met een centraal standaardsysteem, afhankelijk van de beschaduwingsgraad van de geplaatste installatie
 • Bij een perfect geörienteerde installatie (Zuid, 35°), haalt u met de Mijnzonnepanelen.eu installatie tussen 3 à 5 % meer rendement ten opzichte van een centrale omvormer.
 • Meer geproduceerde kwh, dus meer profijt.

7. Motagesysteem

Elk paneel (diodebox) wordt verbonden met een powerbox. De powerboxen worden in serie verbonden naar de omvormer.

Minimum 8 powerboxen per string, maximum 25 powerboxen per string. U mag wel vb 2 x parallel strings hebben van elk 25 powerboxen.

Er zijn verschillende types van powerboxen (250 w en 350 w voor mono- en poly cristalijne panelen, alsook een powerbox voor Thin Film modules).montage PV

 groene pijl